Zentiva jaunumi

Advent International („Advent”) un Sanofi ir uzsākuši ekskluzīvas pārrunas, saskaņā ar ko Advent vēlas par 1,9 miljardiem eiro iegādāties Sanofi Eiropas patentbrīvo medikamentu ražotāju Zentiva . Advent piedāvājums ir noteikts, saistošs un pilnībā finansēts.

  • Advent plāno veikt investīcijas Zentiva, lai radītu jaunu, neatkarīgu Eiropas patentbrīvo medikamentu līderi.
  • Eiropas patentbrīvo medikamentu ražošanas, kas nav Sanofi galvenā uzņēmējdarbības joma, pārdošana ietilpst Sanofi stratēģijā uzņēmuma vienkāršošanai un pārveidošanai.
  • Šī darījuma īstenošana ir plānota pirms gada beigām, veicot konsultācijas ar Sanofi darbinieku pārstāvjiem un ievērojot ierastos slēgšanas nosacījumus.

PARĪZE – 2018. gada 17. aprīlis - Advent International („Advent”) un Sanofi ir uzsākuši ekskluzīvas pārrunas, saskaņā ar ko Advent vēlas par 1,9 miljardiem eiro iegādāties Sanofi Eiropas patentbrīvo medikamentu ražotāju Zentiva . Advent piedāvājums ir noteikts, saistošs un pilnībā finansēts.

Advent ir globāls investors ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi investēšanā veselības aprūpes nozarē. Tam ir liela pieredze korporatīvu atdalīšanas darbību īstenošanā, un uzņēmums sadarbosies ar Sanofi, veidojot jaunu, neatkarīgu darbību. Advent atbalstīs Zentiva vadības komandu investīciju veikšanā uzņēmuma darbībās, ražotnēs un P&A darbībās.

Zentiva ir stabils uzņēmums ar talantīgiem darbiniekiem, un mēs uzskatām, ka tas ir apliecinājis savu izaugsmes potenciālu. Pēc plašas stratēģisko iespēju pārskatīšanas attiecībā uz mūsu patentbrīvo medikamentu ražošanas vienību Eiropā, mēs esam noteikuši, ka šī uzņēmuma nodošana Advent ir labākā izvēle, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa darbību,” norāda Sanofi izpilddirektors Olivjē Brandikūrs (Olivier Brandicourt).

“Patentbrīvo medikamentu nozare mums jau sen ir šķitusi pievilcīga, jo tā ļauj vairāk cilvēkiem piekļūt augstas kvalitātes medikamentiem, tajā pašā laikā samazinot izmaksas. Mēs uzskatām, ka Zentiva ir lieliska platforma, kurā darbojas daudzi talantīgi cilvēki, kuros varam investēt, lai veidotu jaunu, neatkarīgu Eiropas līderi patentbrīvo medikamentu nozarē," kopīgi norāda Toms Allens (Tom Allen), Advent International Eiropas veselības aprūpes komandas rīkotājdirektors un līdzvadītājs, un Sedriks Šato (Cédric Chateau), Advent International rīkotājdirektors un vadītājs Francijā.

Ir plānots, ka darījums tiks noslēgts līdz 2018. gada beigām pēc galīgo līgumu noslēgšanas, attiecīgo sociālo procesu izpildes un attiecīgo regulatīvo iestāžu apstiprinājuma saņemšanas. Šis process tiks īstenots, pilnībā ievērojot sociālo dialogu ar Sanofi darbinieku pārstāvjiem.

Par Zentiva

Zentiva ir dinamisks tirgus dalībnieks veselības aprūpes nozarē, visā Eiropā sniedzot uzticamu piekļuvi plašam patentbrīvo medikamentu klāstam, kas aptver virkni terapeitisko jomu. Zentiva galvenais birojs atrodas Prāgā, un uzņēmums apkalpo vairāk nekā 40 miljonus pacientu 25 Eiropas valstīs, darbojoties plašā tirgus segmentā ar pievilcīgām īstermiņa un vidēja termiņa izaugsmes perspektīvām. Zentiva izceļas ar savu kompetenci un elastību, izstrādājot uz klientiem centrētus risinājumus trīs Eiropas patentbrīvo medikamentu tirgus segmentos (farmācija, ārsti, un iepirkumi/vairumtirdzniecība). Zentiva integrētās vērtības ķēde un tirdzniecības apjomi Eiropas līmenī padara to par vienu no lielākajiem patentbrīvo medikamentu spēlētājiem Eiropā. Darbojoties atbilstoši augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem, Zentiva dinamiskās ražotnes Prāgā un Bukarestē sadarbojas ar partneriem, ražojot un izplatot vairāk nekā 350 miljonus medikamentu paciņu katru gadu.

Par Advent International

Dibināts 1984. gadā, Advent International ir viens no lielākajiem un pieredzes bagātākajiem globālajiem privātā kapitāla investoriem. Uzņēmums ir investējis vairāk nekā 330 privātā kapitāla darījumos vairāk nekā 40 valstīs, un uz 2017. gada 31. decembri uzņēmuma pārvaldīto aktīvu summa sasniedz 35 miljardus eiro. Atverot birojus četros kontinentos, Advent ir izveidojis globāli integrētu komandu, kurā ietilpst vairāk nekā 190 investīciju speciālisti Ziemeļamerikas, Eiropas, Latīņamerikas un Āzijas kontinentos. Uzņēmums koncentrējas uz investīcijām piecās pamatnozarēs, kas ietver biznesa un finanšu pakalpojumus; rūpniecību; mazumtirdzniecību, patērētājus un atpūtu; un tehnoloģijas, medijus un telekomunikācijas. Vairāk nekā 30 gadus veltot starptautiskām investīcijām, Advent turpina uzticēties partnerattiecībām ar uzņēmumu vadības komandām, lai tā portfelī ietilpstošajiem uzņēmumiem nodrošinātu ilgtspējīgus ienākumus un peļņas pieaugumu.
Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet mājaslapu:www.adventinternational.com

 

 

Par Sanofi

Sanofi misija ir atbalstīt cilvēkus viņu veselības grūtību risināšanā. Mēs esam globāls biofarmācijas uzņēmums, kas galveno uzsvaru liek uz cilvēku veselību. Mēs novēršam slimības ar vakcīnām, kā arī sniedzam inovatīvus ārstniecības līdzekļus pacientu sāpju mazināšanai un ciešanu atvieglošanai. Mēs sniedzam palīdzību tiem dažiem pacientiem, kas cieš no retām slimībām, kā arī miljoniem pacientu ar ilgstošām hroniskām slimībām.

Apkalpojot vairāk nekā 100 000 cilvēku 100 pasaules valstīs, Sanofi pārvērš zinātniskas inovācijas veselības aprūpes risinājumos visā pasaulē.

Sanofi, Empowering Life

Mediju attiecību kontaktpersona
Žans-Baptists Frovils (Jean-Baptiste Froville)
Tel. : +33 (0)1 53 77 46 46
mr@sanofi.com

Advent International Mediju attiecību kontaktpersonas
FTI Consulting UK
Ferguss Vīlers (Fergus Wheeler)/Luisa Feltesa (Louisa Feltes)
Tel.: +44 203 727 1000
adventinternational@fticonsulting.com

FTI Consulting France
Astrīda Villette (Astrid Villette)
Tel.:+33 (0) 1 47 03 69 51
adventfrance@fticonsulting.com

Investoru attiecību kontaktpersona
Džordžs Grofiks (George Grofik)
Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
ir@sanofi.com

Uz nākotni vērsti Sanofi paziņojumi
Šī preses relīze ietver uz nākotni vērstus paziņojumus, kas definēti 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likumā un tā grozījumos. Uz nākotni vērsti paziņojumi ir paziņojumi, kas neietver vēsturiskus faktus. Šādi paziņojumi ietver prognozes un aprēķinus, kā arī to pamatā esošus pieņēmumus, paziņojumus par plāniem, mērķiem, nodomiem un prognozēm attiecībā uz nākotnes finanšu rezultātiem, pasākumiem, darbībām, pakalpojumiem, produktu izstrādi un potenciālu, un paziņojumus par nākotnes sniegumu. Uz nākotni vērsti paziņojumi vispārēji tiek identificēti pēc vārdiem „sagaida”, „prognozē”, „uzskata”, „paredz”, „prognozē”, „plāno” un līdzīgiem izteicieniem. Lai gan Sanofi vadība uzskata, ka šādos uz nākotni vērstos paziņojumos atspoguļotās prognozes ir pamatotas, investori tiek brīdināti, ka uz nākotni vērsta informācija un paziņojumi ietver riskus un neskaidrības, daudzas no kurām ir grūti prognozēt un kas kopuma ir ārpus Sanofi kontroles, kā rezultātā faktiskie rezultāti un attīstības tendences var būtiski atšķirties no uz nākotni vērstajā informācijā un paziņojumos izteiktā, norādītā un prognozētā. Šie riski un neskaidrības ietver neskaidrības, kas ir raksturīgas pētniecības un attīstības jomā, nākotnes klīniskos datus un analīzi, tostarp pēctirdzniecības datus, regulatīvo iestāžu, piem., FDA vai EMA, lēmumus par to, vai un kad apstiprināt konkrētu medikamentu, ierīci vai bioloģisko pielietojumu, ko var iesniegt apstiprināšanai, minēto iestāžu lēmumus par marķējumu un citiem aspektiem, kas var ietekmēt šādu kandidātproduktu pieejamību vai pārdošanas potenciālu, garantijas neesamību attiecībā uz to, ka kandidātprodukti to apstiprināšanas gadījumā būs veiksmīgi, nākotnē iegūstamos apstiprinājumus un terapeitisko alternatīvu tirdzniecības panākumus, Sanofi spēju gūt labumu no ārējām izaugsmes iespējām un/vai iegūt normatīvajos aktos noteiktos apstiprinājumus, ar intelektuālo īpašumu saistītos riskus un jebkādu nākotnē notiekošu tiesvedību, kā arī šādas tiesvedības galīgo iznākumu, valūtas maiņas kursu tendences un valdošās procentu likmes, svārstīgus ekonomiskos apstākļus, izmaksu ierobežošanas iniciatīvu un sekojošo izmaiņu ietekmi, apgrozībā esošo akciju vidējo skaitu, kā arī publiskajos dokumentos, ko Sanofi iesniedzis SEC un AMF iestādēm, atrunātos vai konstatētos riska faktorus, ieskaitot riskus, kas ir norādīti Sanofi gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, 20-F veidlapas sadaļās „Riska faktori” un „Brīdinājuma paziņojums par uz nākotni vērstiem paziņojumiem”. Izņemot gadījumus, kad to nosaka piemērojamais likums, Sanofi neuzņemas atbildību par uz nākotni vērstas informācijas vai paziņojumu aktualizēšanu vai pārskatīšanu.

Aktualizēts: 17. aprīlis 2018

Zentiva ir trešais* lielākais un visātrāk augošais patentbrīvo medikamentu uzņēmums Eiropā.