Mēs apņemamies

MĒS APŅEMAMIES

Mūsu misija

Zentiva ir augstas kvalitātes recepšu medikamentu un patērētāju zīmolu vadošais ražotājs un piegādātājs, kas piedāvā šīs preces par pieņemamu cenu. Līdz ar uzņēmuma Zentiva izaugsmi, arvien vairāk cilvēku saņem nepieciešamās zāles. Mūsu uzņēmuma pamatā ir uzticēšanās, un mēs vienmēr paturam prātā atbildību pacienta priekšā.

Mūsu ētikas principi

Uzņēmums Zentiva ir izstrādājis 6 kopīgas SuperpowerZ jeb superspējas, kas izskaidro no mūsu komandas sagaidītās vērtības un uzvedību, kā arī rīcību, lai veidotu pilnvērtīgu uzņēmumu, ar ko mēs visi varam lepoties. Mūsu komanda ir saņēmusi pilnu apmācību par mūsu Uzņēmuma ētikas kodeksu, un to atbalsta mūsu Uzņēmuma atbilstības programma un neklusēšanas kultūra.  Visi mūsu biznesa partneri ir informēti par mūsu Ētikas kodeksu. Uzziniet vairāk, lasot mūsu Ētikas kodeksu.

Daudzveidība un iekļaušana

Mēs visi esam unikāli un atšķirīgi, bet mūs saista kopīgā misija — palīdzēt cilvēkiem dzīvot labāk, ražojot un piegādājot augstas kvalitātes recepšu medikamentus un patērētāju zīmolus par pieņemamu cenu. Uzņēmums Zentiva uzskata, ka mūsu daudzveidība ir būtisks enerģijas un spēka avots, un visiem jājūtas gaidītiem, jāspēj paust savu patieso būtību un sniegt savu ieguldījumu, cik labi vien iespējams. Uzziniet vairāk par mūsu apņemšanos saistībā ar daudzveidību, iekļaušanu, līdzvērtīgumu un piederību: Daudzveidība un iekļaušana.

Cilvēktiesības un cīņa pret mūsdienu verdzību

Zentiva, visi uzņēmuma darbinieki, valdes locekļi, meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi ņem vērā un atbalsta cilvēktiesību aizsardzību visās mūsu uzņēmējdarbības jomās, un tas attiecas arī uz mūsu partneru rīcību un praksi, kā arī uz piegādes ķēdi un ārpakalpojumu nodrošinātāju tīklu, kā noteikts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. Uzziniet vairāk par mūsu apņemšanos:  Cilvēktiesības un cīņa pret mūsdienu verdzību.

Cīņa pret kukuļošanu un korupciju

Zentiva visu savu uzņēmējdarbību veic, nodrošinot pilnu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī saskaņā ar mūsu Ētikas kodeksu. Mēs īstenojam absolūtas neiecietības nostāju attiecībā uz korupciju jebkādās mijiedarbības reizēs un biznesa darījumos. Visiem mūsu komandas dalībniekiem ir pienākums ziņot par jebkādiem iespējamiem interešu konfliktiem, lai to varētu pārskatīt mūsu Atbilstības komisija. Vairāk lasiet mūsu Pretkukuļošanas politikā.

Uzticamības pārbaude

Zentiva sadarbojas tikai ar tādām trešajām pusēm, kas ir kvalificētas, uzticamas un konsekventi nodrošina atbilstību visām mūsu vērtībām un principiem. Uzņēmuma Zentiva uzticamības pārbaude nodrošina, ka būtiska informācija tiek pārskatīta un atbilstoši ņemta vērā, piesaistot, atlasot un novērtējot trešās puses; pārbaude ir saistīta arī ar mūsu Atbildīgu ārpakalpojumu programmu.

VDV politika

Zentiva cenšas atstāt pozitīvu mantojumu nākamajām paaudzēm, vienlaikus nepārtraukti strādājot, lai nodrošinātu augstas kvalitātes un pieejamu veselības aprūpi pašreizējām paaudzēm. Mēs esam atbildīgi par vidi, kā arī par saviem darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm. Tāpēc mēs katru dienu deklarējam un ievērojam šādu VDV politiku.

Neklusēšana

Visa tajā ietvertā informācija, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar personas datiem, kas savākti tieši no identificēta vai identificējama ziņotāja vai no anonīmiem avotiem, tiek uzskatīta par konfidenciālu un saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku, kas pieejama vietnē https://www.zentiva.lv/gdpr/privacy-notice.

Sazinieties ar neklusēšanas līniju šeit vai sūtiet anonīmu vēstuli uz.

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic