ZENTIVA INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS PLATFORMA "SPEAK UP LINE"

Zentiva Speak-Up Line ("Platforma") ir ārēja anonīma platforma, kuru tehniski pārvalda FaceUp Technology s.r.o., izmantojot mākoņrisinājumu. 

Šī Platforma ir paredzēta ziņošanai par faktiskajiem vai iespējamiem likumu, Zentiva Ētikas kodeksa, iekšējo noteikumu un ētikas principu pārkāpumiem; lai cilvēki varētu paust savas bažas un uzdot jautājumus saistībā ar likumību; un ar mērķi veikt nepieciešamās darbības, lai mazinātu iespējamo vai esošo risku un aizsargātu uzņēmumu un cilvēkus. 

Tas nav glābšanas dienests. Platforma nav domāta ziņošanai par atgadījumiem, kas rada tiešus draudus dzīvībai, īpašumam vai videi. 

Ar Platformu saistītās operatīvās darbības, tostarp sniegtās informācijas izmeklēšanu, veic Atbilstības departaments saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un iekšējām procedūrām. 
Noklikšķinot uz saites (šī teksta beigās), jūs tiksit novirzīts uz Platformu, kurā atradīsiet informācijas sniegšanas formu. 

Informācijas sniegšanas forma pēc noklusējuma ir iestatīta anonīmā režīmā, un tas nozīmē, ka jūsu identitāte netiek atklāta (piemēram, izmantojot IP adresi). 

Vienīgais veids, kā Atbilstības departaments var jūs atpazīt, ir atkarīgs tikai no jūsu apzināta lēmuma kopīgot šo informāciju ar mums, proti, ja jūs pats maināt Platformas iestatījumu no iepriekš definētā anonīmā režīma un norādāt savu vārdu. 

Jāatzīmē, ka visa sniegtā informācija tiek glabāta, izmantojot mākoņrisinājumu, un tai var piekļūt tikai īpaši nozīmēti galvenās mītnes Atbilstības departamenta cilvēki. 

Informācija, kuru nolemjat ar mums kopīgot, tālāk tiek apstrādāta konfidenciāli. 

Jums nav jābaidās no atmaksas par to, ka godprātīgi ziņojāt par to, ko uzskatāt par pārkāpumu. Atmaksa ir stingri aizliegta.

Drosme ziņot par pārkāpumiem ir pamats iekšējās un ārējās uzticības stiprināšanai. 

Noteiktos gadījumos mums var būt pienākums ziņot par sniegtās informācijas izmeklēšanas rezultātiem oficiālajām iestādēm, piemēram, kriminālizmeklēšanas iestādēm. 

Papildinformāciju jūs varat atrast Ētikas kodeksā, Piegādātāju kodeksā, attiecīgajos tiesību aktos un Informācijas sniegšanas politikā. 

Kā lietot informācijas sniegšanas formu:

Informācijas sniegšanas forma ir lietotājam draudzīga, jums tikai jāizvēlas joma, par ko ziņosiet. Ja problēma attiecas uz vairākām jomām vai attiecīgā joma nav iekļauta sarakstā, varat vienkārši izmantot lauku "Cits". 
Varat sīki aprakstīt problēmu un augšupielādēt jebkādu ar to saistīto dokumentāciju. Vēlams sniegt visu iespējamo informāciju par problēmu: 

  • būtība un joma
  • datums
  • laiks vai laika posms 
  • vieta
  • kāpēc un kā, jūsuprāt, noticis pārkāpums 
  • iesaistītās personas – liecinieki 
  • vai kāds no Zentiva zina par šo problēmu un var sniegt papildu informāciju
  • kā jūs uzzinājāt par šo problēmu
  • vai kāds cits jau ir risinājis šo problēmu 
  • jebkura cita informācija, kas varētu noderēt izmeklēšanā

Rakstiskās formas vietā varat izmantot arī balss pastu. Ja nolemjat to darīt, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu balss tiks izmainīta.

Kad būsiet pabeidzis informācijas sniegšanas formas aizpildīšanu (rakstiski vai ar balss pastu), jums tiks piešķirts unikāls kods – ziņojuma atslēga. Pierakstiet ziņojuma atslēgu un glabājiet to drošā vietā. Izmantojiet ziņojuma atslēgu, lai pārbaudītu, vai attiecībā uz ziņojumu nav ievietotas atsauksmes vai uzdoti papildu jautājumi. Gadījumā, ja pazaudējāt ziņojuma atslēgu, jums būs vēlreiz jāaizpilda forma, lai iegūtu jaunu ziņojuma atslēgu. Šādā gadījumā, lūdzu, ierakstiet teksta laukā, ka jau bijāt iesniedzis ziņojumu par šo tēmu (jums nav vēlreiz jāievada visa informācija, – norādiet vienīgi jau iesniegtā ziņojuma tēmu). 

Mums ir pienākums jums paziņot, ka esam saņēmuši jūsu ziņojumu un ar to saistītos paskaidrojumus. Šo informāciju varat atrast tikai platformā, izmantojot ziņojuma atslēgu.

Ja vēlaties automātiski saņemt informāciju par izmaiņām saistībā ar jūsu ziņojumu, attiecīgajā laukā (nevis teksta laukā) varat ievadīt savu e-pasta adresi. Šis e-pasts netiks koplietots ar Zentiva, bet tiks izmantots tikai atgādinājumu nosūtīšanai no Platformas, ja kaut kas mainās. Šādi atgādinājumi tiks nosūtīti no NNTB<info@nntb.cz >.

SAITE