Zentiva jaunumi

27. janvāris 2020    /    Ziņas

Zentiva atzīmē programmas The Parc izcilos panākumus zinātnes jomā 2019. gadā

PRĀGA — 2020. gada 27. janvāris: Zentiva uzņēma programmas The Pharmaceutical Applied Research Center (The Parc) pārstāvjus savā Prāgas mītnē, lai atzīmētu The Parc balvu pasniegšanas pirmo gadadienu. The Parc ir oriģināla pētījumu platforma, kuras nolūks ir sagatavot farmācijas nozares zinātnieku un inženieru jauno paaudzi. Programmā šobrīd darbojas divdesmit deviņi studenti, un 2019. gadā ir panākti lieliski sasniegumi: 16 publikācijas, viens patenta pieteikums, 30 prezentācijas konferencēs, sešas lekcijas plenēros un programmatiskās runas, astoņi zinātniskie granti un pieci studenti, kuri pabeiguši studijas.

2019. gads bija ļoti veiksmīgs. Es vēlos uzsvērt, cik daudz enerģijas visi mūsu partneri velta šim projektam. Šobrīd programmā piedalās 29 doktorantūras studenti, un ļoti liela nozīme ir kopējam atbalstam, ko studentiem sniedz gan zinātniskie/akadēmiskie vadītāji, gan rūpniecības nozares pārstāvji. Tādējādi tiek veidota unikāla apvienotā rūpniecības un akadēmiskā vide, kas nodrošina priekšrocības programmai The Parc gan 2020. gadā, gan arī turpmāk,” saka The Parc izpilddirektors Ondržejs Dammers (Ondrej Dammer).

The Parc zinātniskais direktors profesors Františeks Štepāneks (František Štěpánek) piebilda: “Es ļoti lepojos, it īpaši ar studentu veikumu. Man ir bijusi iespēja vērot viņu panākumus vairāku gadu laikā; viņi pievienojās programmai The Parc, vēl tikai nesen sākuši studijas, bet šajā laikā ieguvuši maģistra grādu un sākuši studijas doktorantūrā. Es jūtos gandarīts, redzot viņu izaugsmi individuālajā, profesionālajā un arī zinātniskajā nozīmē.”

Šogad programmas The Parc balvas saņēmi divi talantīgi jaunieši. Denisa Ļizonova (Denisa Lizoňová) saņēma 2019. gada studentiem piešķirto balvu par savu projektu, kura tēma ir “Modificētas liposomas medikamentu ievadei”, un Vojtehs Klimsa (Vojtěch Klimsa) saņēma 2019. gada ekspertu piešķirto balvu par darbu, kura tēma ir “Ar izsmidzināšanas paņēmienu žāvētu formulu augstas iedarbības pārbaude”. Abas šīs balvas sponsorē uzņēmums Zentiva.

Pavels Sebeks (Pavel Sebek), Zentiva attīstības direktors un viens no programmas The Parc dibinātājiem, kavējās atmiņās par tās vēsturi un izaugsmi no idejas, kas radās pirms pieciem gadiem: “Mēs ļoti lepojamies ar visu, kas līdz šim brīdim sasniegts. Augstākā līmeņa zinātnisko apmācību apvienojums ar rūpniecības, uzņēmējdarbības un vadības prasmju nostiprināšanu ir ne vien unikāls, bet arī visā Eiropā atzīts risinājums. Nākotne ir mūsu jauno, radošo studentu rokās; viņiem piemīt ambīcijas un spējas, kas palīdzēs iegūt vietu farmācijas zinātnes un tehnoloģiju augstākajās virsotnēs, un viņiem netrūkst enerģijas, lai atstātu pēdas farmācijas pasaulē. Īpaši lepojos ar to, ka daži no studentiem ir nolēmuši pēc The Parc programmas pabeigšanas strādāt uzņēmumā Zentiva un kļuvuši par mūsu starptautiskās izstrādes komandas vērtīgiem biedriem.

Par programmu The PARC

Programma The Parc pēc uzņēmuma Zentiva iniciatīvas tika izveidota sadarbībā ar trim akadēmiskajiem partneriem: Ķīmijas un tehnoloģiju augstskolu Prāgā, Kārļa Universitātes Zinātņu fakultāti un Čehijas Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas un bioķīmijas institūtu. Šī izcili veiksmīgā iniciatīva ir ļāvusi plaukstošajiem talantiem satikties ar vadošajiem farmācijas un akadēmiskās pasaules ekspertiem, un visi kopā cenšas rast novatorisku risinājumus medikamentu izpētes un izstrādes jomā.

Programmā The Parc iespējams iegūt pasaules līmeņa akadēmisko izglītību apvienojumā ar praktisku, lietišķu pieredzi rūpniecībā un uzņēmumos, izmantojot akadēmiskās vides un farmācijas nozares zinātnieku, inženieru un vadītāju atbalstu. Studenti var iegūt augstākās izglītības grāda līmeņa apmācību farmācijas zinātņu jomā, apvienojot darbu ķīmijas, farmācijas tehnoloģiju, biofarmācijas un klīnisko pētījumu nozarē. Studentu veikto pētījumu rezultāti bieži vien tiek uzreiz izmantoti reālos produktos, kas laisti tirgū ar nolūku palīdzēt pacientiem. The Parc sadarbojas ar akadēmiskiem partneriem visā Eiropā un piedāvā studentiem arī pētniecības pieredzes apmaiņas iespējas augstākā līmeņa akadēmisko zinātnieku pārraudzībā.

Papildinformāciju par programmu The Parc skatiet vietnē www.theparc.eu.

Par Zentiva

Zentiva ir augstas kvalitātes zāļu ražotājs, kas piedāvā pieņemamas cenas un apkalpo pacientus Eiropā, kā arī citviet pasaulē. Lepojoties ar īpašu komandu, kurā ir vairāk nekā 3000 cilvēku, un ražotņu tīklu, tostarp flagmaņiem Prāgā un Bukarestē, Zentiva tiecas kļūt par zīmolu un ģenērisko zāļu līderi Eiropā, lai vēl sekmīgāk atbalstītu cilvēku ikdienas veselības aprūpes vajadzības.

Zentiva mērķis ir panākt, ka saņemt veselības aprūpi ir tiesības, nevis privilēģija. Vairāk nekā jebkad cilvēkiem ir jānodrošina labāka piekļuve augstas kvalitātes medikamentiem un veselības aprūpei par pieņemamu cenu. Mēs sadarbojamies ar ārstiem, farmaceitiem, vairumtirgotājiem, reglamentējošām institūcijām un valdības iestādēm, lai nodrošinātu ikdienas risinājumus, kas mums visiem ir svarīgi.

Papildinformāciju par Zentiva skatiet vietnē www.zentiva.com.

Preses kontaktpersona:

Ines Windisch
Inese Vindiša (Ines Windisch)
ZENTIVA GROUP, a.s.
U Kabelovny 130 – 102 37 Prāga 10 – Čehijas Republika
Mobilais tālrunis: (+420) 601 341 444
E-pasts: ines.windisch@zentiva.com