VDAR forma

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem

#TIME#

(Servera laika josla ir UTC +01:00 (Prāga))

Requester (data subject)
Tās sabiedrības (Pārziņa), uz kuru iesniegums attiecas, izvēle
Prasības veida izvēle
Klienta loma
Atbildes saņemšanas kanāla norādīšana
Pielikuma pievienošana
Apstipriniet, ka nesūtāt surogātpastu
Informācija tiek sniegta bez maksas. Gadījumā, ja tomēr runa ir par atkārtotu iesniegumu, par šādiem iesniegumiem var tikt iekasēta samaksa. Tāpat var tiks iekasēta samaksa arī par iesniegumiem, kas pieprasīs datu sniegšanu uz fiziskiem datu nesējiem. Cenas ir norādītas www.zentiva.com/gdpr/pricelist.